Marketingová agentúra BigWay logo

Prípadová štúdia: Návrh rebrandingu pre Záchrannú službu Košice

Osviežiť zastaranú, ťažkopádnu vizuálnu identitu a vdýchnuť tak komunikácii záchranky nový život. Taký bol cieľ súťaže, ktorú v závere roka 2020 vyhlásila Záchranná služba Košice. 

Pre našu agentúru šlo o mimoriadne zaujímavú výzvu, a to hneď z dvoch dôvodov. V prípade úspechu náležitú prestíž a zároveň skvelý pocit z toho, že by naša kreatíva reprezentovala úžasnú prácu stoviek záchranárov. Zároveň by šlo o vytvorenie kompletnej vizuálnej identity pre pomerne veľkú firmu so širokým záberom aktivít. 

Súťažné zadanie

Zadávateľ súťaže hľadal novú korporátnu identitu pre rôzne úrovne marketingovej komunikácie. 

Nová vizuálna identita mala zahŕňať širokú škálu komunikačných formátov, počnúc sanitnými vozidlami, cez označenie staníc záchrannej zdravotnej služby až po online komunikáciu na sociálnych sieťach.

Do súťažnej fázy bolo potrebné predložiť návrh logotypu s východiskami jeho tvorby, typografiu a farebnosť. Súčasťou návrhu mali byt aj niektoré konkrétne formáty, ako polep sanitky, návrh vizitky či návrh infografiky na Facebook a Instagram.

Náš návrh loga

V procese kreovania celého konceptu sme mali napamäti najmä funkčnú súhru viacerých dôležitých parametrov. Logotyp a z neho vychádzajúce pravidlá vizuálnej komunikácie musia okrem estetickej hodnoty dostatočne plniť aj komunikačné roly. Sú nimi rozpoznateľnosť a zapamätateľnosť, flexibilita a celková univerzálnosť.

Je jasné, že v prípade záchrannej zdravotnej služby platí toto pravidlo azda niekoľkonásobne.

Tvorba loga a vizuálnej identity pre záchrannú službu Košice
Návrh logotypu pre Záchrannú službu Košice od agentúry Bigway.

Ako sme uvažovali

Záchrana života a rešpekt. Dve hodnoty, ktoré sme spojili do jedného logotypu.

Život v našom návrhu reprezentuje typická pulzná krivka. Modrú hviezdu života, príznačnú pre záchrannú zdravotnú službu, sme nahradili hexagónom charakterizujúcim jej šesť ramien. 

Symbol záchranárov a symbol života sme spojili do moderného a elegantného tvaru.

Farebné poňatie vychádzalo z prirodzených farieb záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sme však mali na zreteli neskoršiu aplikáciu návrhu v rôznych variantoch a na rôznych podkladoch.

Návrh polepov vozidiel záchranky

Pre Záchrannú službu Košice sme navrhli aj polepy sanitných vozidiel, ktoré sú azda najviditeľnejším nosičom vizuálnej komunikácie. Samozrejmosťou bolo najprv zapracovanie povinných prvkov daných príslušnou legíslativou.

Pri navrhovaní polepu sanitného vozidla sme sa opäť sústredili nielen na vizuálnu zmenu oproti súčasnému stavu, ale aj na funkčnosť riešenia. Vozidlá záchrannej zdravotnej služby musia byť na ceste čo najviac viditeľné a čo najjednoduchšie identifikovateľné.

Dizajn polepu sanitky
Kládli sme dôraz na tri atribúty – svieži vzhľad, jasnú rozpoznateľnosť na vozovke a typický ráz sanitného vozidla, ako ho poznáme.

Oproti východiskovému vzhľadu sanitného vozidla sme navrhli zvýšenie podielu signálnej červenej farby, a to pre vyššiu bezpečnosť. Zvýraznili sme tiež symbol záchrannej zdravotnej služby – modrú hviezdu života – pre zvýšenie rozpoznateľnosti. Prenesenie sviežosti nového dizajnu zabezpečuje použitie zadnej modrej plochy s akcentným prvkom v podobe pulzných kriviek v zadnej časti.

/obrázok: služobné, popis: Nový a moderný vizuál zo sanitného vozidla sme aplikovali aj na služobné vozidlo./

Návrh polepu firemného automobilu
Nový a moderný vizuál zo sanitného vozidla sme aplikovali aj na služobné vozidlo.

Návrh vizitiek a infografiky

Pre dotvorenie kompletných vizuálnych rámcov marketingovej komunikácie sme Záchrannej službe Košice navrhli aj ďalšie formáty. Online komunikácia má v dnešnej dobe výsostné postavenie, preto musí dobre ladiť s identitou organizácie. 

Tvorba obsahu pre sociálne siete
Vizuálne prvky nového logotypu prenesené do online komunikácie.

Svoje dôležité miesto má však stále aj bežný „analógový“ styk ľudí a aj keď tu už bolo mnoho pokusov, stále nikto nevymyslel nič lepšie ako starú dobrú papierovú vizitku.

Návrh vizuálnej identity pre záchrannú službu
Na vizitkách záchranky určite nezaškodí pripomenúť čísla, ktoré zachraňujú životy.

Návrh našej marketingovej agentúry sa v súťaži na novú vizuálnu identitu Záchrannej služby Košice napokon umiestnil na druhej priečke.

Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram