Marketingová agentúra BigWay logo

Zmena Cookies príde už v marci. Ako na Google consent mode v2?

Google Consent Mode je medzi marketérmi a analytikmi stále horúcou témou, najmä preto, že od marca 2024 bude consent mode viac menej povinný. Ak vaša web stránka, či aplikácia zhromažďuje údaje na marketingové účely pomocou reklamných služieb spoločnosti Google určite vás consent mode neobíde, najmä teda jeho najnovšia verzie consent mode v2.

Consent mode umožňuje upraviť správanie tagov Google na základe udelených súhlasov používateľov a umožňuje spoločnosti Google modelovať medzery v dátach.

Vo verzii V2 sú pôvodné zbierané signály (ad_storage pre reklamné súbory cookie a analytics_storage pre analytické súbory cookie) doplnené o dva ďalšie signály:

  • ad_user_data: súhlas používateľa s použitím osobných údajov na reklamné účely
  • ad_personalization: súhlas používateľa s použitím svojich údajov na remarketing

Na rozdiel od ad_storage a analytics_storage nemajú tieto signály funkčný vplyv na to, ako sa tagy (skripty) správajú na webstránke. Sú to iba dodatočné parametre odosielané do rozhrania Google, ktoré určujú akým spôsobom bude možné súhlasy používateľov použiť na reklamu.

Takže zatiaľ čo ad_storage a analytics_storage sú kvalifikátory pre tok dát (keďže riadia, ktoré tagy sa posielajú s pingmi), ad_user_data a ad_personalization sú len inštrukcia pre Google, ako má údaje spracovať.

Consent mode v2 v rozhraní GTM

Google Tag Manager pracuje s 2 rozdielnymi kontrolami súhlasov.

Integrované kontroly súhlasu („Built-In Consent Checks“) obsahujú zoznam všetkých stavov súhlasu, ku ktorým má kód šablóny značky prístup bez nutnosti úpravy. V prípade GA4 a Google Ads značiek integrované kontroly súhlasu umožňujú odosielanie tzv. cookieless pingov, ktoré môžeme veľmi laicky nazvať „anonymizované dáta“, ktoré slúžia na modelovanie dát v prostredí serverov Google Analytics IV.

Kontroly doplnkového súhlasu určujú, aký ďalší potrebný súhlas značka potrebuje k jej aktivácii. Keď sa spustí spúšťač značky, ak má niektorý z uvedených stavov súhlasu zamietnutý stav, značka sa nespustí.

Napríklad, aj keď sú tagy Google Analytics 4 citlivé na všetky štyri signály režimu súhlasu. (ad_storage, analytics_storage, ad_user_data a ad_personalization), majú integrované kontroly súhlasu len pre analytics_storage a ad_storage. Prečo? Pretože to sú jediné stavy súhlasu, ktoré skutočne menia spôsob akým sa spúšťajú značky. ad_user_data a ad_personalization sú príznaky URL, ktoré sa automaticky pridávajú do požiadaviek GA4.

Vplyv nových parametrov

Nové parametre nemajú v consent mode vážnu výhodu. Každá implementácia bude vyžadovať pozitívny súhlas používateľov na použitie údajov na akýkoľvek reklamný účel.

V rozšírenej implementácii existuje stále silná výhoda, ako napríklad odosielanie a zhromažďovanie cookieless pingov, čo nám umožňuje používať agregované údaje v nástrojoch Google.

Čo nastane v marci 2024?

To je stále nejasné. Pokiaľ neimplementujete consent mode je pravdepodobné, že možnosti vytvárania publík a remarketingu budú pre údaje zozbierané z vašej webstránky obmedzené, ak nie priamo zakázané.

Rovnako nefunkčné bude aj prepojenie medzi službou Google Analytics 4 a Google Ads v oblasti importu a využívania publík GA4 v rámci reklamných kampaní.

Zatiaľ však nie je jasné, či a do akej miery bude ovplyvnené sledovanie konverzií. Keďže meranie konverzii sa nespolieha na zber údajov o používateľoch, je možné, že bude do určitej miery fungovať aj naďalej.

V každom prípade, ak chcete využívať analytické a reklamné služby spoločnosti Google, dôrazne odporúčame, aby ste si čo najskôr implementovali consent mode na váš E-shop či webstránku.

Ak si nie ste istý správnou implementáciou, radi vám s celým procesom nastavenia nového consent mode pomôžeme priamo u nás v BigWay.

Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram