Marketingová agentúra BigWay logo

Vytvorenie loga pre Eko spoločnosť

Medzinárodná spoločnosť Green Stream, ktorá sa zameriava na spracovanie odpodu a životné prostredie nás oslovila s potrebou tvorby nového loga. Moderný a svieži dizajn, ktorý bude odrážať ich ciele a poslanie mali byť základom pre tvorbu ich nového loga. Navrhli sme im vlastné logo, korporátne farby a definovali moderný font. Všetky tieto faktory ich budú plnohodnotne reprezentovať na medzinárodnom trhu.
Tvorba loga moderná spoločnos´t
Tvorba moderného eco loga
Tvorba moderného loga pre medzinárodnú spoločnosť
VOLAJTE. PÍŠTE. STRETNIME SA.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram