Marketingová agentúra BigWay logo

Vytvorenie loga pre Eko spoločnosť

Medzinárodná spoločnosť Green Stream, ktorá sa zameriava na spracovanie odpodu a životné prostredie nás oslovila s potrebou tvorby nového loga. Moderný a svieži dizajn, ktorý bude odrážať ich ciele a poslanie mali byť základom pre tvorbu ich nového loga. Navrhli sme im vlastné logo, korporátne farby a definovali moderný font. Všetky tieto faktory ich budú plnohodnotne reprezentovať na medzinárodnom trhu.
Tvorba loga moderná spoločnos´t
Nové logo spoločnosti sme vytvorili tak, aby odrážalo ich hlavnú podstatu a víziu do budúcnosti.
Tvorba moderného eco loga
Logo by malo byť jednoznačné ľahko identifikovateľné a samozrejme aj zapamätateľné.
Tvorba moderného loga pre medzinárodnú spoločnosť
Návrh vizuálnych nosičov identity spoločnosti.
Po dokončení loga a identity pre túto eko technologickú spoločnosť, nasledovala práca na ich novej webstránke. Klientovi sme komplexne zastrešili celý proces tvorby ich novej webstránky, aby sa mohli plne sústrediť na rozvoj ich podnikania.

PÁČI SA VÁM NAŠA PRÁCA?

Napíšte nám viac o vašom projekte a radi vám s ním pomôžeme.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram