Marketingová agentúra BigWay logo

Čo je KPI?

KPI je skratka odvodená od anglického pojmu Key Performance Indicators.

KPI - Key Performance Indicators

KPI sa používa ako Výkonnostný indikátor najčastejšie pri plánovaní a vyhodnocovaní cieľov. Vašim cieľom však nie je samotné KPI ale jeho hodnota.

Základnou požiadavkou je aby tieto parametre boli merateľné a mohli byť vyhodnotené. Aj v marketingu sa KPI používajú veľmi často či už pri businessových plánoch alebo pri plánovaní jednotlivých marketingových kampaní.

KPI v marketingu

Ak uvažujete aké KPI sledovať práve v marketingu máme pre vás niekoľko tipov:

  • Celkové tržby
  • ROI - návratnosť investícií
  • Konverzná miera
  • Cena za získanie nového zákazníka
  • Návštevnosť webstránky z rôznych zdrojov (organika, sociálne siete, platené vyhľadávanie,..)
  • mnoho ďalšieho

SPÄŤ NA SLOVNÍK
VOLAJTE. PÍŠTE. STRETNIME SA.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram