Marketingová agentúra BigWay logo

Direct marketing

Marketingové prístupy sa neustále vyvíjajú s trendmi súčasnej doby. V 21. storočí sa postupne ničia bariéry prílišnej formálnosti a väčšia pozornosť sa venuje nástrojom priameho marketingu.

Čo je direct marketing?

Ako už jeho názov naznačuje, direct marketing je spôsob marketingovej komunikácie, ktorá prebieha v priamom kontakte medzi odosielateľom a prijímateľom reklamného oznámenia. Jej cieľom je odstránenie anonymity zákazníkov a zlepšovanie vzájomných vzťahov pomocou personalizovaných ponúk. Výhodu priameho marketingu je získanie okamžitej a ľahko merateľnej odozvy. Dôležitým predpokladom pre využívanie prostriedkov direct marketingovej komunikácie je databáza zákazníkov.

Nástroje direct marketingu

  • direct mail – zasielanie osobných listov a poštových zásielok
  • e-mail marketing – rozposielanie e-mailov na adresy zákazníkov
  • telemarketing – telefonické obvolávanie zákazníkov alebo zasielanie SMS správ
  • osobná kampaň – osobná návšteva zákazníka (doma či na verejnosti)
  • targeting na webe – oslovovanie konkrétnych zákazníkov a užívateľov na webových stránkach

Priamy marketing sa vďaka rozvoju internetu stal oveľa jednoduchším a dostupnejším. Spoločnosti využívajú jeho prostriedky stále viac a vo viacerých prípadoch sa uchyľujú iba k tejto forme komunikácie, zatiaľ čo osobný kontakt nevyužívajú.

Späť na slovník
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram