Marketingová agentúra BigWay logo

Landing page

Streli ste sa už s pojmom Landing page? Je to webstránka, aplikácia či niečo iné? Nižšie sa dozviete čo to Landing page je a kedy sa využíva.

Čo je Landing page?

Pod pojmom Landing page si častokrát ľudia predstavujú samostatnú stránku na prezentáciu produktu či služby. To nie je tak úplne pravda. Landing page je skôr označenie stránky vrámci online kampane kam smerujete svojich potenciálnych zákazníkov. Je to teda stránka kam vaša cieľovka "pristane" keď si kline na vašu reklamu.

Akú úlohu má Landing page?

Tieto stránky kam smerujete svoju návštevnosť majú za úlohu vzbudiť záujem, komunikovať správne informácie vašim potenciálnym zákazníkom a ideálne aby vykonali vami žiadanú konverziu. Ciele Landing page priamo súvisia s cieľom vašej online kampane.

Ako pripraviť kvalitnú Landing page?

Každá Landing page - webstránka sa navrhuje s cieľom splniť základné ciele kampane. Preto je dôležité vytvárať túto webstránku až po jasne stanovených cieľov, ktoré chcete dosiahnuť. Bežným postupom pri väčších kampaniach je vytvoriť dve alebo viac verzií landing pages a na menšej vzorke návštevníkov sledovať ich výkon. Po vyhodnotení použijete tú najvýkonnejšiu pre hlavnú fázu vašej marketingovej kampane.

Späť na slovník
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram