Marketingová agentúra BigWay logo

Čo je HOAX

Hoax je poplašná nepravdivá správa, ktorá sa vzájomne preposiela najčastejšie pomocou sociálnych sietí či iných online kanálov. Za hoax sa môžu považovať rôzne varovania alebo  pokusy o šírenie nepravdivej informácie.

Hoaxy (poplašné správy) sú obsahom, ktorému sa správca akejkoľvek siete snaží zabrániť. Takýto zavádzajúci obsah častokrát obťažuje návštevníkov, dáva nebezpečné rady, nabáda na neetické činy a môže spôsobiť stratu dôveryhodnosti či prezradenie citlivých informácií.

Späť na slovník
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

envelopephone-handset linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram