Marketingová agentúra BigWay logo

Online marketing pre realitný projekt Byty Popradská

Klient

Náš klient Metrostav Slovakia a.s. je súčasťou koncernu Metrostav, ktorý patrí medzi popredné európske developerské skupiny.

Zadanie

Po vytvorení identity projektu a schválení dizajnu webstránky, nastal čas realitný projekt propagovať a získavať cenné kontakty na potenciálnych klientov pomocou online marketingu. Našou úlohou tak bolo podporiť brand awareness, získať kvalitnú návštevnosť a zber leadov pre dohodnutie osobných obhliadok bytov.

Tvorba webstránky a loga pre Real Estate
Vizuálna identita a webstránka pre predaj bytov

Návrh a realizácia kampaní

Insight

Situácia sa na realitnom trhu postupne vyvíjala. Odštartovala to pandémia, ťažšie získanie hypoték, zdražovanie energií, materiálov a hrozba ekonomickej krízy, vniesla medzi ľudí neistotu. To všetko ovplyvnilo ich správanie, v tak dôležitom životnom rozhodnutí, ako je kúpa nehnuteľnosti.

Znova sa ukázalo, prečo je dobré aj v časoch neistoty využiť podporu online marketingu.

Nebola to jednoduchá úloha, no pustili sme sa do práce!

Prvá fáza kampane

Po odsúhlasení dizajnu webstránky zo strany klienta, sme pripravili a spustili landing page pre teasingovú fázu. Išlo o responzívny one-page web, na ktorom sme pripravili formulár na zber emailových adries aj s jednoduchou segmentáciou pre ľahšie cielenie kampaní. Vďaka správnemu nastaveniu a overenej štruktúre sme získali viac ako 1 600 kontaktov na potenciálnych klientov pre následnú mailingovú komunikáciu!

Po ukončení teasingovej fázy, sme svetu predstavili plnú verziu webstránky. Vďaka veľkému záujmu a množstvu relevantných kontaktov sa v priebehu 24 hodín vypredala ponuka bytov pre dané obdobie.

Pravidelný email marketing a nadštandardné výsledky

Vďaka nazbieraným emailovým kontaktom z prvej fázy, sme mohli počas priebehu celého projektu pravidelne posielať newslettre relevantnému publiku. Touto formou sme potenciálnych klientov informovali o novinkách, o aktuálnej ponuke bytov, postupe výstavby alebo o novo-pridaných bytových jednotkách.

Pre lepšiu predstavu, vám ponúkneme konkrétne čísla, ktoré naše aktivity dosiahli.

Open rate našich kampaní sa nám podarilo vytiahnuť pravidelne na skvelých 70-80%Click rate sa držal tiež v skvelých číslach a to 27-40%. Podľa platformy Mailerlite (jedna z TOP svetových mailingových platforiem), sme dosahovali výsledky kampaní vysoko nad priemerom v Real Estate segmente.

Brandové a výkonnostné PPC kampane

„Kto značku nepozná, pravdepodobne u nej ani nenakúpi.“

Svätá pravda.

Preto sme do komunikačného mixu následne zapojili aj displayové kampane v reklamnej sieti Google, ktorých hlavnou úlohou bolo budovanie povedomia projektu medzi potenciálnymi kupcami nehnuteľností. Po displayových kampaniach sme spustili aj searchové kampane cielené na vybrané relevantné dopyty, aby sme zákazníkov oslovili aj v tomto momente ich nákupného rozhodovania.

Po niekoľkých týždňoch zberu dát a pravidelnej optimalizácie sme sa rozhodli spustiť Discovery kampane, ktoré priniesli taktiež svoje ovocie.

Pomocou správneho otrackovania webstránky, teda sledovania vykonaných udalostí, a následnou implementáciou udalostí do reklamného účtu spolu s pravidelnou a poctivou optimalizáciou sme dokázali využiť potenciál Google Ads kampaní na maximum.

Pravidelný nárast relevantnej návštevnosti

Od samotného spustenia kampaní sme sledovali neustály nárast návštevníkov na webstránke. V sledovanom období bol priemerný mesačný nárast celkových používateľov 39 % a priemerný mesačný nárast nových používateľov 54 %.

Pri porovnaní prvého a posledného mesiaca metriky vyzerali nasledovne:
Rozdiel používateľov na začiatku a na konci sledovaného obdobia – nárast o 398 %
Rozdiel nových používateľov na začiatku a na konci sledovaného obdobia – nárast o 597 %

Znamená to, že aj po dlhšom časovom období vieme na webstránku prilákať nových používateľov, ktorí majú záujem o kúpu bytu.

Napriek vyššiemu počtu nových používateľov sme pravidelnou optimalizáciou dokázali udržať kvalitu návštevnosti na rovnakej úrovni. Priemerne návštevníci trávili na webstránke 51 sekúnd a miera zapojenia na webstránke sa hýbala na úrovni 56.44 %.

Rast konverzií a kvalita dopytov

Zvýšený počet používateľov však nešiel na úkor „kvality“. Správnym nastavením kampaní, relevantným cielením a bidovaním na tie správne kľúčové slová, používatelia s webstránkou interagovali, trávili na nej dostatok času a taktiež vykonávali aj konverzie.  

Priemerný mesačný nárast konverzii bol vo výške 63 % a priemerný mesačný nárast konverzného pomeru 7 %.

Zvýšenie vyhľadávania a záujmu o projekt

Taktiež sa nám počas prvých mesiacov podarilo zvýšiť objem vyhľadávania informácií o projekte nášho klienta, čo je výsledkom úspešných brand awarenessových kampaní. Pri stratégii na zvýšenie povedomia sme využili najmä obsahovú sieť Google, sieť Discovery ale aj Gmail. Dokázali sme tak pútavými vizuálmi zaujať relevantného zákazníka a priniesť ho na webstránku projektu.

Poklesy koncom roka sú v tomto segmente normálne nakoľko sa ľudia sústreďujú skôr na kúpu rýchloobrátkového tovaru ako sú darčeky.

Taktiež sme dokázali byť počas celého trvania kampane medzi TOP 3 inzerentami vo vyhľadávacej sieti, ktorí sa zobrazovali najčastejšie a dokázali sme tak byť potenciálnym zákazníkom vždy na očiach. Priemerne sme sa zobrazili v 31.98 % prípadoch.

V prípade súbežného zobrazenia reklám s konkurenciou sa reklamy umiestnili vyššie vo viac ako 27.74 % prípadoch z celkových možných 31.98 %. Vďaka lepšiemu umiestneniu pri súbežnom zobrazení sa nám podarilo byť na prvom mieste vo vyhľadávaní v 39.15 % prípadoch. V porovnaní s ostatnými inzerentami je táto metrika u inzerenta byty-popradska.sk jedna z najvyšších.

Výsledky našej práce

Všetky tieto výsledky, sa nám podarilo spolu s klientom dosiahnuť vo veľmi turbulentných časoch na realitnom trhu. No o úspešnosti online aktivít, ktoré sme pre Metrostav realizovali a stále realizujeme, hovorí najmä skutočnosť, že aj napriek aktuálnej situácii či už na realitnom trhu, v bankovom segmente alebo ekonomike ako takej sa byty v jednej z najvyhľadávanejších lokalít v Košiciach stále predávajú.

Čo si o výsledku myslí klient?

Spolupráca s BigWay naplnila naše očakávania. Tvorba webstránky na mieru, prepojenie s CMR systémom, rýchla komunikácia, odporúčania a návrhy profesionála, ústretovosť, pohotové reakcie, flexibilita a proklientský prístup. Výsledkom je funkčné a praktické riešenie každého problému a požiadavky s ohľadom na koncového užívateľa webstránky.
Katarína Novotná
Metrostav Slovakia a.s.

Radi pomôžeme aj vašej značke

Napíšte nám viac o svojej firme či projekte a pustíme sa do práce.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram