Marketingová agentúra BigWay logo

SWOT analýza

SWOT analýza je veľmi populárny marketingový nástroj, pomocou ktorého sa analyzujú faktory vplývajúce na podnik. Na základe SWOT analýzy sa potom pripravuje napr. marketingová stratégia a proces rozvoja podniku..

Na čo slúži analýza SWOT?

Analýza SWOT kompletizuje a zoraďuje vnútorné silné a slabé stránky podniku, jeho vonkajšie príležitosti a hrozby podľa dôležitosti. Je to ľahko použiteľný nástroj na rýchle spracovanie prehľadu o strategickej situácii podniku.

Ako spraviť SWOT analýzu?

SWOT analýza vyzerá asi tak, že sa do tabuľky zapíšu silné a slabé stránky podniku, príležitosti a tiež ohrozenia. Následne sa všetky obodujú (škálu si určí tvorca sám, ale väčšinou sa bodujú v rozmedzí 1 – 5 bodov, kde body 1 a 2 predstavujú nízku dôležitosť, body 3 a 4 strednú dôležitosť a bod 5 vysokú dôležitosť). No a napokon sa tieto body jednotlivých kategórii sčítajú.

Výsledok zo slabých stránok sa odčíta od výsledku silných stránok, výsledok ohrození sa odčíta od príležitostí a výsledné hodnoty sa zakreslia do grafu. Výsledný vektor označuje kvadrant, ku ktorému je priradená konkrétna stratégia.

SWOT stratégie

Výsledkom SWOT analýzy je graf na základe ktorého si vyberiete správnu stratégiu. Nižšie nájdete zoznam stratégií:

Stratégia ofenzívna

Stratégia defenzívna

Stratégia spojenectva

Stratégia úniku

Späť na slovník
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram