Marketingová agentúra BigWay logo

Marketingový mix 4P

Upiecť chutný koláč nie je veda. Chce to len správny pomer ingrediencií, ktoré po zmiešaní vytvoria dokonalú súhru. Na obdobnom princípe funguje aj marketingový mix 4P. Zaujalo vás to? Čítajte ďalej.

Čo je to marketingový mix 4P?

Predstavuje súbor strategických činností, ktoré podnik alebo organizácia využíva na propagáciu značky alebo produktov na trhu. Zároveň však pomáha firme upraviť svoju ponuku podľa želaní zákazníka. V centre pozornosti 4P sú výrobcovia, na rozdiel od 4C, ktorý sa sústreďuje na zákazníka. Tento termín prvýkrát použil Neil H. Borde a prirovnal ho k receptu na koláč, pretože len správnym ,,mixom“ surovín získame požadovaný efekt.

Čo sa ukrýva pod 4P

  • Product (produkt)

Pod produktom myslíme akékoľvek produkty hmotnej aj nehmotnej povahy, ktoré sa zákazníkom ponúkajú na uspokojenie ich potrieb a túžob. Pre zákazníka však nezohráva dôležitú úlohu len samotný produkt, ale aj dizajn, značka, prevedenie a benefity tovaru. 

  • Price (cena)

V rámci marketingového mixu je cena kľúčovým elementom. Ide o množstvo peňažných statkov, ktoré podnik získa za ponúkaný tovar alebo službu. Stanovenie ceny sa odvíja od nákladov, ktoré firma vynaloží pri zavedení produktu, dopytu po produkte a konkurencie, ktorá na trhu pôsobí.

  • Promotion (propagácia)

Môžeme ju tiež nazvať marketingová komunikácia, mierená nielen smerom k zákazníkom ale aj k výrobcom a distribútorom. Zahŕňa nástroje reklamy, sales promotion, PR, direct marekting alebo personal selling.

  • Place (miesto /distribúcia)

Patrí sem miesto uskladnenia tovaru a jeho následná distribúcia. Ide o aktivity, ktoré smerujú k tomu, aby sa výrobok dostal k cieľovým zákazníkom. Výrobky sa musia nachádzať na správnych miestach a v primeranom množstve, aby boli dostupné pre zákazníka.

V súčasnosti sa k 4P pridávajú aj People (ľudia), Processes (procesy),  Progress (pokrok), Personell (personál), Physical Evidence (prostredie), Packing (obal), Partnership (partnerstvo) a Politics (politika).

Predtým ako si firma stanoví svoje 4P, musí sa zamerať aj na stratégiu samotného 4P, čo zahŕňa segmentáciu trhu, targetting (zacielenie) a positioning (umiestnenie).

Jednotlivé zložky marketingového mixu 4P sa navzájom ovplyvňujú a pokiaľ ich firma dokáže ,,namiešať“ v správnom pomere, predstavuje to pre ňu úspech. Správnym mixom si dokáže udržať svoje miesto na trhu, splniť marketingové ciele alebo sa dostať k väčšiemu množstvu zákazníkov. Pri vytváraní modelu 4P je však potrebné myslieť na to, že sa sústreďuje na predávajúceho. Preto sa jeho tvorba odporúča spoločne s modelom 4C, ktorý je orientovaný viac na zákazníka.

Späť na slovník
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta marketingu, reklamy a technológií.
odber noviniek marketingZadaním svojej emailovej adresy súhlasíte so spracovaním osobných údajov
envelopephone-handsetcross linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram