Marketingová agentúra BigWay logo

Guerilla marketing

V silnom konkurenčnom prostredí je nutné odlíšiť sa a zaujať viac ako konkurencia. Musíte prísť s niečím novým či zaujímavým nie je vždy ľahká práca, ktorá potrápi aj skúseného marketéra.

Čo je Guerilla marketing?

Voľným prekladom by sme mohli definovať Guerillu marketing ako “partizánsky marketing”. Tento názov pochádza z vojenskej terminológie. Samotné slovo Guerilla znamená „partizán“ alebo „malá vojna“. 

Podstatou Guerilla marketingu je marketingová stratégia, ktorá využíva nekonvenčné techniky a nástroje, no zároveň si zachováva nízke náklady. V jednoduchosti povedané je to veľa hudby za málo peňazí.

Guerilla marketing sa snaží vyvolať u potencionálneho zákazníka moment prekvapenia. Úspešná Guerilla kampaň by mala u ľudí vyvolať reakcie kedy budú o produkte rozprávať a proaktívne o ňom vyhľadávať informácie. V jednoduchosti by Guerilla marketing mal byť vtipný, nečakaný a zasiahnuť náhle, až šokujúco.

SPÄŤ NA SLOVNÍK
VOLAJTE. PÍŠTE. STRETNIME SA.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram