Marketingová agentúra BigWay logo

CTR (Click Through Rate)

Táto metrika vám ukazuje koľko ľudí si kliklo na vašu reklamu či odkaz.

Čo je to CTR?

Metrika Click Through Rate Vám ukazuje pomer všetkých oslovených ľudí a tých, ktorí sa preklikli na cez vašu reklamu. Je to dôležitý faktor, ktorý hovorí o kvalite vašich reklám. Je to jeden z najdôležitejších faktorov aj pri PPC reklamách/kampaniach vďaka ktorým môžu PPC špecialisti lepšie merať a porozumieť výkonnosti reklám.

SPÄŤ NA SLOVNÍK
VOLAJTE. PÍŠTE. STRETNIME SA.
Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram