Marketingová agentúra BigWay logo

Hypertext

Obsahuje vaša webová stránka odkazy na iné weby? V tom prípade využívate hypertext.

Čo je hypertext?

Hypertext sa používa na označenie textu, ktorý obsahuje odkazy na iné časti toho istého dokumentu, webu alebo na úplne iné články a webové stránky. Obsah hypertextu nie je štruktúrovaný lineárne, ale kontextovo. Informácie sú navzájom prepojené hypertextovými odkazmi. Na systéme hypertextu funguje aj najpoužívanejšia internetová služba World Wide Web.

Späť na slovník

ZAVOLAJTE. NAPÍŠTE nám. STRETNIME SA.

Marketingová agentúra s výsledkami BigWay

Marketingová agentúra s výsledkami

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram